Reivest Apartments

pl en de bul ru

Program lojalnościowy “Rezerwuj za 1 złotych" organizowany jest przez REINVEST S.C,

 1. Karta programu lojalnościowego jest kartą imienną, która służy jako dowód uczestnictwa w programie,
 2. W ramach programu uczestnik gromadzi pieczą̨tki za pobyt w REINVEST Apartments. Po uzbieraniu 9 pieczątek ma możliwość zarezerwować apartament dla 2 osób na 1 noc za symboliczną złotówkę na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie,
 3. Pieczątki i prawa związane z programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy uczestnikami programu,
 4. Do programu przystąpić mogą tylko osoby pełnoletnie,
 5. Program lojalnościowy nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami. ​Pieczątki należą się tylko i wyłącznie za rezerwacje, których koszt ustalany jest według oficjalnego cennika REINVEST S.C.
 6. Aby przystąpić do programu należy w sposób czytelny, kompletny i zgodny z prawdą wypełnić formularz dostępny na recepcji w REINVEST Apartments. Po wypełnieniu i podpisaniu formularza, osoba zainteresowana członkostwem w programie otrzymuje kartę i tym samym, staje się uczestnikiem.
 7. Pieczątki zbierane na karcie przez uczestnika są ważne przez okres 12 miesięcy - licząc od dnia założenia karty. Po upływie powyższego terminu, uzbierane dotychczas pieczątki tracą swoją ważność i zostaną anulowane a uczestnikowi programu nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o wydanie ekwiwalentu, w tym pieniężnego, z tytułu niewykorzystanego darmowego noclegu.
 8. Pieczątki nabijane są na kartę przy zakwaterowaniu. Za zakwaterowanie w jednym apartamencie przysługuje jedna pieczątka.
 9. Uczestnikowi nie przysługuje pieczątka gdy wykwaterowanie i zakwaterowanie nastąpiło tego samego dnia.
 10. W przypadku utraty karty nie ma możliwości wydania duplikatu. Tym samym wszystkie uzbierane wcześniej pieczątki przepadają.
 11. Po wykorzystaniu promocyjnego noclegu karta przechodzi w posiadanie REINVEST S.C.
 12. REINVEST Apartments ma prawo odmówić udzielenia promocyjnego noclegu jeżeli jego obłożenie wynosi 100%, w czasie trwania ważnych imprez targowych oraz jeżeli karta zostanie okazana w trakcie pobytu lub przy wymeldowywaniu,
 13. REINVEST Apartments może zablokować konto uczestnika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli uczestnik nie przestrzega regulaminu porządku REINVEST Apartments lub podał nieprawdziwe dane osobowe.
 14. REINVEST Apartments zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zakończenia lub zmiany programu w każdej chwili. O każdej zmianie zobowiązany jest poinformować uczestników programu na stronie www.reinvestapartments.com.